Quảng Ninh: Cửa khẩu Móng Cái xuất nhập khẩu trên 4.000 tấn hàng hóa/ngày

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thành phố Móng Cái cho biết: Theo lũy kế từ ngày 01/01/2023-19/3/2023, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 288.783 tấn, ước đạt trên 4.000 tấn/ ngày, tăng 156,6% so cùng kỳ năm 2022.
Quảng Ninh: Cửa khẩu Móng Cái xuất nhập khẩu trên 4.000 tấn hàng hóa/ngày
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái XNK ước đạt trên 4.000 tấn/ ngày, tăng 156,6% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, cửa khẩu cầu Bắc Luân II đạt 6.942 phương tiện (3.223 phương tiện Việt Nam xuất cảnh; 3.719 phương tiện Trung Quốc nhập cảnh), tăng 42,5% so cùng kỳ 2022, trung bình đạt 114 phương tiện/ngày. Hàng hóa XNK đạt 116.332 tấn (Nhập khẩu đạt 94.371 tấn, xuất khẩu đạt 21.961 tấn), tăng 60,7% so cùng kỳ 2022, bình quân đạt 1.907 tấn hàng hóa XNK/ngày.

Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân bình quân mỗi tháng là 30.000 người XNC.

Lối mở Km 3+4 Hải Yên, hàng hóa xuất khẩu đạt 10.047 phương tiện (3.869 phương tiện Việt Nam, 6.178 phương tiện Trung Quốc) chở 155.323 tấn hàng hóa (bình quân đạt 142 phương tiện/ngày, 2.188 tấn/ngày) tăng 329,6% so cùng kỳ 2022. Trong đó, hoa quả 1.837 xe=43.301 tấn, Bột sắn 1.076 xe= 43.863 tấn, thủy hải sản đông lạnh 1.469 xe=36.889 tấn, hạt khô và hàng hóa khác 615 xe= 16.083 tấn; tôm, cua, cá sống 5.050 xe=16.187 tấn. Hàng hóa nhập khẩu đạt 5.479 phương tiện Trung Quốc vận chuyển 17.128 tấn hàng tạp, hàng vải (trung bình 80 phương tiện/ngày) tăng 324% so cùng kỳ 2022.

Móng Cái họp chợ “người mua kẻ bán” bắt đầu sầm uất.

Cùng thời điểm trên, cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã xuất nhập cảnh (XNC) 81.796 lượt người, dự kiến hết tháng 3 tức là trong quý I, 2023 số người XNC khoảng trên 90.000 lượt người, bình quân mỗi tháng là 30.000 người XNC.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật