09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25488.00
 • AUD16769.95
 • CAD18968.33
 • CHF28500.38
 • CNY3603.76
 • DKK3721.91
 • EUR27999.27
 • GBP32083.34
 • HKD3314.26
 • INR317.98
 • JPY169.61
 • KRW19.45
 • KWD86008.35
 • MYR5410.05
 • NOK2380.99
 • RUB288.19
 • SAR7067.23
 • SEK2402.82
 • SGD19085.43
 • THB703.07
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền