09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,625,000
 • Bán 5,741,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23110.00
 • AUD17738.94
 • CAD18988.10
 • CHF25463.67
 • CNY3638.95
 • DKK3764.20
 • EUR28028.55
 • GBP32484.78
 • HKD3011.05
 • INR321.32
 • JPY212.04
 • KRW21.48
 • KWD79304.93
 • MYR5598.30
 • NOK2764.42
 • RUB354.36
 • SAR6361.14
 • SEK2772.44
 • SGD17430.31
 • THB737.86
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền