09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24790.00
 • AUD16273.75
 • CAD18455.97
 • CHF28410.25
 • CNY3492.50
 • DKK3643.49
 • EUR27382.84
 • GBP31652.15
 • HKD3196.43
 • INR307.98
 • JPY167.62
 • KRW19.32
 • KWD83009.36
 • MYR5227.66
 • NOK2376.45
 • RUB281.60
 • SAR6808.80
 • SEK2431.99
 • SGD18593.15
 • THB696.41
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền