09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
  • Mua 6,920,000
  • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
  • VND
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • CHF
  • CNY
  • DKK
  • EUR
  • GBP
  • HKD
  • INR
  • JPY
  • KRW
  • KWD
  • MYR
  • NOK
  • RUB
  • SAR
  • SEK
  • SGD
  • THB
  • USD23545.00
  • AUD16419.96
  • CAD18355.76
  • CHF24834.72
  • CNY3522.67
  • DKK3233.44
  • EUR24268.73
  • GBP28334.31
  • HKD3031.88
  • INR304.38
  • JPY176.93
  • KRW18.59
  • KWD79173.55
  • MYR5283.97
  • NOK2454.42
  • RUB467.10
  • SAR6463.75
  • SEK2273.00
  • SGD17153.58
  • THB668.19
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền