09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,620,000
 • Bán 5,752,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23050.00
 • AUD17923.41
 • CAD19136.07
 • CHF25934.18
 • CNY3658.54
 • DKK3811.43
 • EUR28384.07
 • GBP32814.93
 • HKD3002.81
 • INR324.41
 • JPY212.81
 • KRW21.63
 • KWD79177.19
 • MYR5631.84
 • NOK2816.75
 • RUB353.73
 • SAR6343.04
 • SEK2813.77
 • SGD17560.38
 • THB750.11
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền