09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,100,000
 • Bán 6,180,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22850.00
 • AUD16624.93
 • CAD18394.69
 • CHF25230.86
 • CNY3651.20
 • DKK3548.03
 • EUR26649.42
 • GBP31537.99
 • HKD2963.53
 • INR317.65
 • JPY203.94
 • KRW20.10
 • KWD78098.16
 • MYR5486.16
 • NOK2643.69
 • RUB331.59
 • SAR6277.16
 • SEK2569.93
 • SGD17116.26
 • THB696.77
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền