09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,725,000
 • Bán 5,857,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22855.00
 • AUD17313.68
 • CAD18685.16
 • CHF25151.46
 • CNY3634.45
 • DKK3611.90
 • EUR27118.72
 • GBP31713.64
 • HKD2971.45
 • INR314.23
 • JPY205.10
 • KRW20.43
 • KWD78322.29
 • MYR5535.62
 • NOK2755.13
 • RUB358.71
 • SAR6289.67
 • SEK2703.60
 • SGD17124.83
 • THB696.16
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền